SERGEI SVIATCHENKO (b.1952) is a Ukrainian-Danish artist living and working in Viborg, Denmark, since 1990. He is one of today’s leading collage artists and known worldwide for his innovative and influential artwork.

In this unique collaboration, the exterior installation, ‘Secretly’, envelops and transforms the Silkeborg exhibition building, creating a surreal and theatrical performance of the woodland matter, and the light that animates and transforms it.

NATURE MATTER reveals archive and unseen artworks selected from Sviatchenko’s avant-garde work across disciplines of collage, photography, painting and installation. The exhibition centres on an ongoing series of collages constructed from detail photographs of nature discovered around Lake Ørnsø between 2013-2018. Through these works the artist explores the ever-changing properties of nature, light and memory, revealing new perspectives and delights in the natural world that surrounds us.

SERGEI SVIATCHENKO (f. 1952) er en ukrainsk-dansk kunstner, som har boet og arbejdet i Viborg siden 1990. Han er en af nutidens førende collagekunstnere og kendt over hele verden for sit innovative og betydningsfulde kunstneriske arbejde.

I dette unikke stedlige sceneri i Silkeborg omslutter og transformerer den udendørs installation ‘Secretly’ udstillingsbygningen, og danner en surreel og teatralsk performance ud af skovområdets stof og lyset som animerer og forandrer det.

NATURE MATTER viser arkivmateriale og ikke tidligere viste værker, udvalgt fra Sviatchenkos avantgardekunst på tværs af kunstudtrykkene collage, fotografi, maleri og installation. Udstillingen centrerer sig omkring en fortsat serie af collager, der er konstrueret på baggrund af detaljefotograafier af natur som han har udforsket den rundt omkring Ørnsø fra 2013-2018. Med disse kunstværker udforsker kunstneren naturens iboende foranderlighed, lys og erindring, og afdækker nye perspektiver og glæder i naturen omkring os.

CURATED BY FAYE DOWLING (UK)

Press Release

IMG 2497

IMG 2493

IMG 2500

IMG 2506

IMG 2509

IMG 2511

IMG 2513

IMG 2516

IMG 2517

IMG 2518

IMG 2523

IMG 2524

IMG 9498

P1220848

P1250039